Case bătrâne, oarbe ferestre sub căruntele coame,
Încovoaie palide ziduri, tocitele trepte spre poduri,
Crăpatele buze de prispe plâng de-a pașilor foame,
Strâng pământul în pumn și culcă cerul pe noduri.

Case bătrâne, ați ajuns totuna cu umbrele voastre,
Streșini aduse de umeri, cuminte cuiburi așteaptă,
Prin hornuri, vetre pustii își striga fumuri albastre,
Cucuvele îți vestesc dintre umbre soartă nedreaptă.

Case bătrâne, uitate de timp, mai bătrâne ca morții,
Nu știu să adun anii tăcerilor voastre, tăiate în lemn,
Glasuri vechi în surde ecouri închise și jelania porții,
Din grindă bătută în cruce, îmi picură azi untdelemn.

(18.08.2020)