Mai lasă-mă să ascult colindele verii,
Rătăcitele glasuri sub refrene adună,
Să-mi pară că intră prin porțile serii,
Din versul cuminte cunună să pună.

Mi-e dor să m-aștepte în prag veselia,
Din floare de tei sub sorcove-mi zică,
La umbră de valuri să-i petrec vijelia,
În voci de copii să mă vindec de frică.

Curgă-mi din palme flori albe de ger,
Dezbracă-ți de haine oglinzile nopții,
Ne strigă sub ferestre târziu mesager
De viscol, să muște începuseră colții.

(04.07.2020)