Să te urc, să mă apropii, să-ți cobor în palmă părul,
De deasupra dintre păsări să-ți arunc de mine ziua,
Și mai caldă decât buza să îți mușc cu talpa, mărul,
Jocului, flamandă pradă, să nu-i spui vreodată piua.

Peste lunea cea de vineri prin duminici să te închid,
Cum te știi tu mai cuminte, mai nălucă mi te vreau,
Strigă-mă de apă vie, scoici pe coapse când deschid,
Ne-au născut, să ți se pară, zorii zilei când mureau.

Să-mi întorc de tine umbra, să-ți prefac în mine ore,
Crește-mă în tine mugur, stoarce-mă pe mine ploaie,
Înroșește-te cireașă sau când dorm, rotește-mi hore,
Si mă vrea ca și copacii când nu știu să se încovoaie.

(01.12.2021)