Împotrivă-mi deschide tolba arcului crâncen,
Chip de rug şi de lavă odihneşte-mi pe tâmple,
Lasă-mi zborul să cadă în genunchi lângă pinten,
Dar păstreaza-mi un nume gura mea să se umple.

Dă-mă pradă uitarii, pune-mi lacăt în vene,
Fă-mi o scară spre neguri şi-o cobor fără frică,
Dă-mi o oaste de suliţi să-mi lovească în gene,
Dar păstrează-mi un nume gura mea să îl zică.

Bate-mi porţile în cuie, zăvorăşte-mi visarea,
Du-mă pradă la fiare sau arată-le calea,
Fă-mi colac din şuviţe şi petrece-mi plecarea,
Dar întoarce-mi pe buze, într-un nume, suflarea.

(22.01.2020)