Unde ai pleca dacă te-ai întâmpla fără mine,
Cel de acum, dacă ți-aș lipsi sărut, buzelor?
Mai alb te-ar umbla tălpile, doar urme veline,
De la cine cuvinte aș știi să te chem numelor?

Unde ai pleca dacă ne-am înnopta peste noi,
Aș rămâne, cred că ți-aș rămâne un răstimp,
Sau te-aș cere să înserăm, să asfințim înapoi,
De la cine nopți să te caut și prin ce anotimp?

Unde ai pleca dacă nu ți-aș fi ajuns vreodată?
Cred că nu te-aș recunoaște, nu ți-ai semăna,
Aș mângâia înspre tine de aer palmă înnodată,
De la cine brațe să te aștept, să te pot legăna?

(28.06.2021)